menu

Predstavljanje projekta započelo je 27. ožujka 2019. godine u Solinu, na 5. kongresu povijesnih gradova, izlaganjem za sudionike iz područja turizma, muzeja i kulture. U mjesecu travnju su održana čak četiri inozemna putovanja s ciljem promoviranja frankopanske rute ciljanim javnostima. 2. travnja 2019. godine u Essenu je održana prezentacija eno, gastro i kulturne ponude Kvarnera, […]

Ostala događanja na ruti
EU