menu

Impressum

Naručitelj: Primorsko-goranska županija
Voditelj projekta: Sonja Šišić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, Primorsko-goranska županija

Autorica interpretacijskog plana: Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o.
Dizajn vizualnog identiteta, web stranice i mobilnih aplikacija: Filburg d.o.o., Prospekt d.o.o., Exevio d.o.o.
Ilustracije: Filburg d.o.o.
Autor fotografija: Domagoj Blažević (2016.), Petar Fabijan (2019., 2021.)

Autor uvodnika u fotomonografiji: Velid Đekić
Autor fotografija u fotomonografiji: Petar Fabijan
Autor tekstova slikovnica: Velid Đekić
Autorica ilustracija u slikovnicama: Margareta Peršić
Produkcija filmova: promotivno-turistički filmovi Park Avenia d.o.o., spot “Zavičaju, tebi”, film “Riznice frankopanske baštine” Lumier Production

Razvoj sadržaja i uređenje interpretacijskih tekstova: Muze d.o.o.
Interpretacijski tekstovi: Jasmina Hajdarhodžić Antić i Joško Antić
Stručni suradnik: Borislav Grgin
Lektura i korektura: Lidija Vešligaj
Prijevod na engleski jezik: Martin Mayhew

Korištenje arhivske građe omogućili su:
Državni arhiv u Rijeci
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine – Fototeka
Konzervatorski odjel u Rijeci
Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije
Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”

EU