menu

04.05. 2021

“Riznice frankopanske baštine” – novi film o interpretacijskim centrima Putovima Frankopana

Tijekom predstavljanja novih interpretacijskih centara projekta “Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana” premijerno je prikazan i film o interpretacijskim centrima pod nazivom “Riznice frankopanske baštine”. Pogledajte ga na našem YouTube kanalu Putovima Frankopana!

Interpretacijski centri – Riznice frankopanske baštine

EU