menu

15.05. 2022

Projekt “Putovima Frankopana” treba postati dio Kulturne rute Vijeća Europe

S ciljem povezivanja projekta “Putovima Frankopana” s europskim kulturno-turističkim rutama delegacija Primorsko-goranske županija obišla je lokacije u Bečkom Novom Mjestu koje su dio frankopanske povijesti.

Radi se o mjestima na kojima su se dogodila smaknuća Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog, te dvjema lokacijama na kojima su prvotno bili pokopani, kao i spomeniku Petru Zrinskom i Franu Krsti Frankopanu koji su podigli Zrinska garda iz Čakovca i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću još 2019. godine. Autor spomenika je čakovečki kipar Mihael Štebih, a zbog mjera ograničenja radi koronavirusa, spomenik je otkriven tek nedavno, dvije godine nakon postavljanja.

Podsjetimo, smaknuća su se dogodila 30. travnja 1671. , a hrvatski ban Petar Zrinski i hrvatski plemić, vojskovođa i pjesnik Krsto Frankopan, postali su simbol žrtve za pravdu i slobodu hrvatskog naroda.

Pobunili su se protiv centralizma i apsolutizma tadašnjeg hrvatsko-ugarskog kralja Leopolda I. i Habsburgovaca, te su se zalagali za poštivanje prava i obveza koje je bečki dvor imao prema hrvatskom narodu. U spomen 351. godišnjice ovog tragičnog događaja, dan smrti odlukom Hrvatskog sabora na nacionalnoj razini obilježava se kao spomendan Dan Zrinskog i Frankopana.

-Naš projekt “Putovima Frankopana” zaslužuje postati dio Kulturnih ruta Vijeća Europe jer je priča o hrvatskim velikanima važan dio europske povijesti. Plan je povezati rutu s dijelovima Hrvatske koje baštine frankopansku povijest kroz kaštele i povijesna događanja na njihovom području. To su, uz Primorsko-goransku, Karlovačka, Ličko-senjska i Međimurska županija. Vjerujemo da će Ministarstvo kulture dati podršku ovoj ideji, poručio je župan Zlatko Komadina.

EU