menu

17.11. 2021

Pokaži svoju kreativnost i osvoji “Frankopanski dar sv. Nikole”

Bliži se vrijeme blagdana i darivanja, a prvi na redu je blagdan Sv. Nikole! Ime Nikola u redovima Frankopana ima veliki značaj jer je upravo Nikola IV. Frankopan bio prvi pripadnik roda koji je nosio to prezime i jedan od najmoćnijih članova obitelji, stoga smo uoči blagdana Sv. Nikole ove godine odlučili nagraditi naše najmlađe prijatelje Rute!

KAKO OSVOJITI FRANKOPANSKI DAR SV. NIKOLE?
Riječ je o kreativnom natječaju podijeljenom u dvije dobne skupine djece – djeca predškolske dobi i djeca u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole. Od vas tražimo da budete kreativni i inspirirani frankopanskim dvorcima, kaštelima i starim gradovima iz naše kulturno-turističke rute Putovima Frankopana. Sigurno ste u šetnji s roditeljima ili igri s prijateljima uočili neke od frankopanskih dvoraca u vašoj blizini – pokažite nam kako ih vi vidite i dostavite nam svoje crteže! Uz svaki crtež je potrebno navesti ime, prezime i dob autora kao i naziv lokaliteta s crteža.

DO KADA I KAKO JE POTREBNO DOSTAVITI CRTEŽE?
Crteže frankopanskih lokaliteta je potrebno dostaviti najkasnije do četvrtka 2. prosinca 2021. godine do 12:00 sati osobno ili poštom s naznakom „ZA FRANKOPANSKI DAR SV. NIKOLE“ na adresu:

Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu
Ciottina 17 b (1. kat)
51000 Rijeka

KADA BIRAMO POBJEDNIKE?
Nakon što zaprimimo sve radove, odabrat ćemo po jedan najljepši crtež iz svake skupine i pobjednike objaviti na blagdan Sv. Nikole, 6. prosinca 2021. godine. Dva pobjednika osvajaju Frankopanski dar sv. Nikole.

NAPOMENA
Prihvaćaju se samo crteži frankopanskih lokaliteta iz KTR Putovima Frankopana. Za više informacija posjetite www.frankopani.eu.

Sretno svima i veselimo se vidjeti vaše divne radove! ????

EU