menu

19.09. 2020

Oh, ti divni srednjovjekovni kostimi…

Projekt Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana slojevit je i sveobuhvatan u svojoj provedbi. Jednim dijelom našega projekta obuhvaćamo i suradnju s udrugama koje se bave očuvanjem frankopanske baštine, a djeluju na području Primorsko-goranske županije. U tom kontekstu, u sklopu projekta nabavljena je usluga izrade novih srednjovjekovnih kostima za četiri udruge – Frankopansku stražu Grobnik, Klub prijatelja Grada Trsata, Ordo Sancti Viti te udrugu Zrinski-Frankopani Drivenik.

Frankopanska straža Grobnik udruga je za oživljenu povijest Grobnišćine, smještena u Južnoj kuli najzapadnijega frankopanskog kaštela Grobnik. Svojim djelovanjem i nastupima Frankopanska straža Grobnik oživljava dijelove bogate i burne hrvatske povijesti na području Grobnišćine i Primorja. Udruga koristi odore koje su tematski vezane uz dva poglavlja vladavine knezova Frankopana na području Grobnišćine, a vezuju se uz 10. i 16. stoljeće. Obilježje Frankopanske straže Grobnik je povijesna frankopanska kruna zlatne boje ispod koje se u sredini nalazi crveni grb u kojemu su ukršteni buzdovan i sablja koju sa svake strane čuvaju dva zlatna lava koji kandžama povezuju srednjovjekovni pleter zlatne boje.

Klub prijatelja Grada Trsata udruga je koja se, između ostaloga, bavi razmatranjem kulturno-povijesne baštine te radi na očuvanju tradicije drevnoga Trsata, njegovih kulturno-povijesnih spomenika i starih običaja, kao i njegovanja valorizacije njegove raznolike baštine. Djelatnosti putem kojih Udruga to postiže su: organizacija predavanja, izložbi, znanstvenih, humanitarnih, zabavnih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija te učestvovanje na istima, izdavanje glasila Kluba, časopisa “Tarsatika”, poticanje na očuvanje tradicionalnoga, kulturnog i prirodnog nasljeđa, zalaganje za revitalizaciju i zaštitu kulturnih, povijesnih i spomeničkih vrijednosti te suradnja s organizacijama koje se bave sličnim djelatnostima.

Ordo Sancti Viti (Red sv. Vida) je udruga koja je svoje ime odabrala u čast svetcu zaštitniku grada Rijeke iz kojega i potječu – svetom Vidu. Udruga se bavi srednjovjekovnom oživljenom poviješću kroz promoviranje tradicionalnih viteških vrijednosti i vještina, proučavanjem i oživljavanjem povijesnih zanata, očuvanjem starih običaja i vjerovanja te sudjelovanjem na turnirima diljem Hrvatske i Europe. Udruga oživljava period iz sredine 15. stoljeća s područja grada Rijeke, Kastva i okolice za vrijeme vladavine Matije Korvina. Tematski se udruga sastoji od viteškoga reda, slobodnog građanstva i obrtnika. Grb udruge je orao na štitu podijeljenom u četiri polja, a osmišljen je po pravilima srednjovjekovne heraldike. Moto udruge je “Igni Ferroque”, odnosno “Ognjem i mačem” koji služi kao upozorenje svim dušmanima.

Udruga Zrinski-Frankopani Drivenik također aktivno radi na očuvanju i njegovanju frankopanske baštine, a niz godina su bili uspješni domaćini manifestacije “Drivenik – čuvar kroz povijest”, manifestacije koja je u samom Kaštelu Drivenik okupljala slične udruge koje su doprinijele atraktivnosti projekta.

Kostime za navedene udruge je izradila Udruga Zlatni konac iz Vukovara.

Osim navedenih udruga za koje su novi kostimi nabavljeni kroz naš projekt, na području Primorsko-goranske županije, potječući s otoka Krka, djeluje i Udruga Knezovi Krčki Frankopani. Udruga djeluje s ciljem revitalizacije povijesne i tradicijske baštine kao i sa željom da se stvori novi kulturno-turistički proizvod koji će obogatiti kulturnu i turističku ponudu grada i otoka Krka. Udruga se također bavi oživljavanjem običaja i društvenih događanja iz doba knezova Krčkih, izradom kostima, oružja i rekvizita, oživljavanjem starih zanata te prezentacijom autohtonih domaćih proizvoda kroz razna gastro-etnološka događanja. Glavne manifestacije Knezova Krčkih Frankpana su: Krčki sajam – Lovrečeva i Gradec na misečini.

EU