menu

17.12. 2019

Održana prezentacija projekta u sklopu konferencije “Kako očuvati kulturnu baštinu?”

U sklopu konferencije “Kako očuvati kulturnu baštinu” predstavili smo i naš projekt kao primjer dobre prakse. Hvala Centru tehničke kulture Rijeka na pozivu za sudjelovanje. Naglasak je dan na digitalizaciju kulturne baštine, stoga zanimljivih tema i govornika nije nedostajalo!

EU