menu

15.10. 2019

Dovršena obnova fasade dvorca Nova Kraljevica

Nema više skela na dvorcu Frankopan u Kraljevici i on sad zbog nove fasade ima posve novo ruho. U uređenje fasade Primorsko-goranska županija investirala je gotovo šest milijuna kuna, a prethodno su uređeni posjetiteljski centar i sanitarni čvor u sklopu dvorca. Također, kraljevički je gradonačelnik nedavno potpisao ugovor o izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenoj plastici obnove stupova prvog kata dvorca Frankopan u vrijednosti od 329.391,83 kuna s izvođačem sukladno sredstvima koje je Gradu Kraljevici dodijelilo Ministarstvo kulture po javnom pozivu na koji se Grad prijavio krajem prošle godine, stoga se ulaganja u dvorac nastavljaju!

EU