menu

01.11. 2020

A, B, C, D, E, F (rankopani) – 4. DIO

U zadnjem dijelu razgovora s našim dragim sugovornicima Mijom Negovetić, Petrom Baljkom i Velidom Đekićem saznajte koje bi lokalitete oni odabrali za posjet da krenu našom kulturno-turističkom rutom. Ujedno se i vi inspirirajte i zapamtite – krenuli s otoka Krka, Vinodola ili Gorskoga kotara pustolovina je jednako uzbudljiva i zove se – Putovima Frankopana!

EU