menu

24.09. 2019

Održana press konferencija u dvorcu Nova Kraljevica

U dvorcu Nova Kraljevica održana press konferencija o projektu “Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana”. Predstavnica vodećega partnera na projektu, Primorsko-goranske županije, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu te direktorica Turističke zajednice Kvarnera, organizacije koja je također partner na projektu, medijima su predstavile sam projekt kao i njegove turističke aspekte. Razgledan je i Posjetiteljski centar Kraljevica nakon čega su predstavnici medija nastavili svoje studijsko novinarsko putovanje putovima Frankopana. Program je svojom nazočnošću upotpunila i udruga Knezovi Krčki Frankopani.

EU