menu

22.02. 2023

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. godinu

U cilju održivog razvoja Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu raspisala je  Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga i umjetničkih organizacija te  Javni poziv za sufinanciranje manifestacija jedinica lokalne samouprave. Natječaji su otvoreni do 24. ožujka 2023. godine. Za sufinanciranje udruga osigurano je 10 tisuća eura, a za gradove i općine 13 tisuća eura.
U okviru ovih poziva sufinanciraju se programi, projekti i manifestacije s frankopanskom temom koji će se realizirati na podruju najmanje jednog od dvadeset lokaliteta Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

Više informacija za ????? ????? ?? ???????? ??????? ??????????:

https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-za-sufinanciranje-manifestacija-jedinica-lokalne-samouprave-u-cilju-odrzivog-razvoja-kulturno-turisticke-rute-putovima-frankopana-iz-proracuna-primorsko-goranske-zupanije-za-2023-godinu/

Više informacija za ????? ?????č?? ?? ?????? ? ???????č?? ????????????:

https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-programa-projekata-i-manifestacija-udruga-i-umjetnickih-organizacija-u-cilju-odrzivog-razvoja-kulturno-turisticke-rute-putovima-frankopana-iz-proracuna-primorsko-gora/

EU