menu

To nije bila sasvim obična subota u čabarskome kraju, bio je to veličanstveni dan koji je služio kao podsjetnik na ono što su nam ostavili Zrinski i Frankopani u nasljeđe! Riječ je o obilježavanju 370 […]

Iza nas je jedan super tjedan u kojemu smo skoro svakoga dana imali lijepe aktivnosti u Dvorcu Frankopan! Osim održane trodnevne edukativne radionice za interpretatore, primili smo i nekoliko skupina zanimljivih posjetitelja, a nove grupe […]

U organizaciji Primorsko-goranske županije, a za potrebe projekta KTR Putovima Frankopana, u Dvorcu Nova Kraljevica smo proveli trodnevnu (28. – 30. 9. 2021.) edukativnu radionicu pod nazivom “Interpretacija i inovativan pristup prezentaciji baštine” namijenjenu djelatnicima […]

EU