menu

16.02. 2023

Novi nagradni natječaj : SAKUPI IH SVE!

Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana raspisuje novi nagradni foto natječaj: SAKUPI IH SVE!

Izazovna prilika za zaljubljenike u prirodu, planinarenje, fotografiju i kulturnu baštinu našeg kraja.

 

Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ obuhvaća dvadeset kaštela, utvrđenih gradova i dvoraca (kašteli Gradec, Grobnik, Trsat, Drivenik, Grižane, u Krku i u Bakru, Kula u Bribiru, Kaštel s kulom Kvadrac Novi Vinodolski, Kaštel Zrinskih, Brod na Kupi, Stari grad Zrinskih, Kraljevica, Stari grad Ledenice, Stari grad Hreljin, dvorci Nova Kraljevica, Severin i Stara Sušica te Dvorac Zrinskih u Čabru) i sakralne komplekse (Franjevački samostan Košljun, Pavlinski samostan Crikvenica i manastir Gomirje).

PRAVILA NATJEČAJA:

1.         Potrebno je poslati po jednu fotografiju sa svake od ukupno 20 lokacija Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.
2.         Na fotografiji treba biti vidljiv autor fotografije (selfie ili timer mode) te prepoznatljivo frankopansko obilježje lokaliteta (dvorac, kaštel, ruševina, interpretacijska ploča i sl.).Na fotografiji mogu biti prisutne i druge osobe (obitelj, prijatelji, kućni ljubimci, itd.)
3.         Na natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani.
4.         Svaki autor sudjeluje s ukupno 20 fotografija snimljenih 2023. godine.  Iznimno će se uvažiti i fotografije od početka školske godine 2022./23.
5.         Za sudjelovanje na natječaju ne plaća se kotizacija.
6.         Fotografije koje se prijavljuju ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, vodene žigove ili slično.
7.         Dostavlja se isključivo komplet od 20 fotografija putem web servisa za slanje velikih datoteka (GoogleDrive, WeTransfer, Jumbo mail i sl.) na e-adresu: info@frankopani.eu
8.         Fotografije poslane u pojedinačnim mailovima neće se uzeti u obzir.
9.         Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu PRIJAVNICU.
10.      Autor, sudionik ovoga natječaja, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje  da prijavljuje autentično snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
11.      Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.
12.      Fotografije mogu biti u boji, monokromatske i crno-bijele.
13.      Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora, datum i lokacija na kojoj je fotografija snimljena, npr.: 1. Fran Krsto Frankopan, 15.1.2023. Ledenice
14.      Autorsko pravo: Autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja Sakupi ih sve da bez naknade može neograničeno objavljivati prijavljene fotografije uz naznačeno ime autora.
15.      Postoji mogućnost tiskanja pojedinih fotografija na promotivnim materijalima Rute te korištenja istih kroz promotivne aktivnosti Rute. Svi oblici objave su nekomercijalni vrijednosti i jedina im je svrha promocija Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.
16.      Fotografije se mogu poslati i prije isteka roka, odnosno u trenutku kad autor fotografira svih 20 lokacija.
17.      Autor koji u 2023. godini prvi dostavi komplet od 20 fotografija bit će nagrađen bogatim frankopanskim kompletom.

 

Imate skoro cijelu godinu za obići našu Rutu! Veselimo se vašim fotografijama, sretno!!! FB_KTR PF_Sakupi ih sve_MIA!

EU