menu

Uloga Frankopana u kulturnom zamahu i širenju duhovnosti

Interpretacijski centar Trsat

"Trsat najbolje od svih frankopanskih gospoštija svjedoči dvojnost njihova velikaškog karaktera. Frankopani su se isticali kao vojskovođe i zakonodavci, no istodobno, svoja su bogatstva usmjeravali i na razvoj kulture i umjetnosti. Bili su pokrovitelji i zaštitnici hrvatskog jezika i glagoljičkog pisma, a iskazali su se i kao velikodušni donatori Crkve."

Nema područja frankopanske državine u kojem se ne vidi njihova uska povezanost sa Crkvom: raznim ispravama potvrdili su redovnicima darovana dobra, dodjeljivali im nova imanja. Frankopansko pokroviteljstvo uživalo je više crkvenih redova, dva su među njima imala posebno mjesto – franjevci i pavlini. Redovnici su za darovatelje molili oproštenje grijeha i spas duša pokojnika, ali postoje i važni svjetovni razlozi frankopanskog pokroviteljstva. Podupiranje Crkve donosilo je političke bodove, ona je umješno koristila darovane resurse i pridonosila gospodarskom razvitku. Putem kontrole crkvenih institucija Frankopani su učvršćivali i svjetovnu vlast. Članovi obitelji često su vrlo osobnim i intimnim zadužbinama iskazivali svoju vjeru.

EU