menu

Prodori Osmanlija i politička previranja u Frankopansko doba

Interpretacijski centar Grobnik

"Kaštel Grobnik je podignut na 466 metara visokome brijegu, između lijeve obale Rječine i Grobničkoga polja. Ta važna strateška točka od 1225. godine vlasništvo je knezova Krčkih – Frankopana i najzapadnija je linija obrane njihovog srednjovjekovnog Vinodola."

Predaja govori da je Grobničko polje dobilo ime po grobovima Tatara i Hrvata, poginulih u bitki koja se tu navodno odigrala 1242. godine, ali ta se priča zbog nedostataka dokaza drži nepotvrđenom. Jugozapadna kula s nekadašnjom kapelom Svete Jelene u prizemlju najstariji je dio tvrđe, dok je jezgra kaštela s tlocrtom u obliku trokuta s kulama na uglovima nastajala od 15. do 17. stoljeća. Grobnik je za Frankopane imao veliku obrambenu važnost. U doba provala Osmanlija, nakon bitke na Krbavskome polju 1493., Bernardin Frankopan često je boravio u Grobniku.

EU