menu

06.12. 2023

Dođi do Mikule

Danas su studenti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci u sklopu stručne prakse kao samostalni projektni zadatak proveli edukativno kreativnu radionicu za djecu predškolske dobi “Dođi do Mikule”, kojoj je cilj zabaviti djecu, ali i naučiti ih razliku između svetog Nikole i Nikole IV. Frankopana. Nakon uvodne priče o glavnim likovima, svetom Nikoli i Nikoli IV. Frankopanu, djeca su krenula u rješavanje zagonetki i zadataka koja su ih u konačnici doveli do poklona. Pripremili smo im frankopanske slikovnica, zviždaljke, ruksak i mape.

EU