menu

O projektu

Od početka 12. do druge polovice 17. stoljeća hrvatska velikaška obitelj Frankopana na području Primorsko-goranske županije ostavila je brojna svjedočanstva svoga utjecaja i moći. Kulturna ruta "Putovima Frankopana" potiče vrednovanje, obnovu, očuvanje, zaštitu i inovativno interpretiranje 17 frankopanskih kaštela i dvoraca te triju sakralnih zdanja. Na taj se način obogaćuje kulturna i turistička ponuda županije te aktivno sudjeluje u društvenom, gospodarskom, ekološkom i kulturnom razvoju na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini.

Nastanak

Kulturna ruta "Putovima Frankopana" temelji se na istoimenom projektu koji je Primorsko-goranska županija provodila u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Tada je u uređenje i pripremu dokumentacije za obnovu frankopanskih kaštela županija, zajedno s jedinicama lokalne samouprave na čijim se prostorima građevine nalaze, uložila znatna inicijalna sredstva. Obnova jedne od kula na kaštelu u gradu Krku bila je simbolički početak obnove frankopanske baštine.

HERA

"HERA − turizam jadranske baštine" realizira se u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje s ciljem održivoga upravljanja kulturnom baštinom Jadrana. U projektu sudjeluje još 17 partnera iz 8 zemalja (Hrvatska, Italija, Grčka, Albanija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija). HERA se bavi jednim od najvećih izazova svih zemalja partnera: nepostojanjem integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine i nedostatkom promocije jadranskoga područja kao jedinstvene destinacije na međunarodnom tržištu. Umrežavanje u HERA projektu postavit će rutu "Putovima Frankopana" na europsku kartu kulturnih ruta.

Vizija

Mreža inovativnih i visokodoživljajnih kulturnih i turističkih sadržaja utemeljenih na baštini Frankopana profilirat će kulturno-turističku ponudu, ali i potaknuti ekonomski boljitak mikrosredina. Interpretacijski centri i manifestacije vezane uz rutu utjecat će na smanjenje sezonalnosti turističke i kulturne ponude te omogućiti lokalnom stanovništvu da preko svojih udruga i osobnih poduzetničkih projekata oplemenjuje život u vlastitoj zajednici.